Particip’actie: ons burgerschapstraject | BELvue
Workshops

Particip’actie: ons burgerschapstraject

Scholen
 • Scholen
 • Secundair Onderwijs (SO)
 • 4de jaar ASO
 • 4de jaar TSO/BSO
 • 5de jaar ASO
 • 5de jaar TSO/BSO
 • 6de jaar ASO
 • 6de jaar TSO/BSO
 • 7de jaar TSO/BSO

Het BELvue begeleidt de klassen in het opzetten van een burgerproject rond klimaatopwarming. De leerlingen beslissen zelf over het project en realiseren het gedurende het schooljaar 2019-2020. 

Een aantal workshops zullen georganiseerd worden door de medewerkers van BELvue om het project voor te bereiden. De workshops stimuleren enkele vaardigheden zoals: het aan het woord  komen in een discussie en het samen tot een creatieve beslissing komen… De leerlingen ontdekken de verschillende manieren om zich als burger te engageren voor een bepaalde onderwerp. Het team van BELvue zorgt voor een inleiding in het thema, gegeven door experten.

Bij het realiseren van hun project experimenteren de leerlingen met één of meerdere acties en analyseren de resultaten ervan. Op die manier ervaren ze hoe burgerparticiaptie een impact op de samenleving kan hebben.

Geïnteresseerd? Schrijf uw klas in via het online formulier vóór 10 juni 2019!

Verloop van het project

 • Tot 10 juni 2019: inschrijvingen via het online formulier
 • Van 11 tot 30 juni 2019: selectie van de klassen. 
 • Oktober 2019 t/m januari 2020: voorbereidende workshops. Drie workshops van een dag zijn voorzien. Het aantal workshops kan afhankelijk van het project worden herbekeken.
 • Februari tot mei 2020: Opzetten van het project en workshops ter opvolging
 • Juni 2020: slotavond in het BELvue in Brussel met de presentatie van alle projecten
Praktische Info
 • Particip’actie is gericht tot klassen van het 4de tot 6de leerjaar secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO)
 • Vier klassen zullen geselecteerd worden, waarvan twee klassen TSO of BSO. Voor de selectie dient het princiep van “first come, first served”, maar de motivatie van de leerkracht wordt ook bekijken. De leerkracht moet zich voor het hele schooljaar kunnen engageren en zijn leerlingen ondersteunen in het opzetten van het project.
 • De deelname en de workshops zijn gratis. Het BELvue stelt zijn team ter beschikking om de leerlingen te begeleiden, maar er wordt geen budget voorzien om de projecten te realiseren.
 • Voor meer informatie, contacteer onze educatieve dienst: Patrick Pockelé: [email protected]