Externe animatoren gezocht | BELvue

Externe animatoren gezocht

Het BELvue, museum over België en zijn geschiedenis en Centrum voor Democratie (www.belvue.be), is een project van de Koning Boudewijnstichting. De educatieve dienst van het BELvue biedt workshops en educatieve tools aan voor leerlingen van 10 tot 18 jaar rond burgerschap en historisch bewustzijn in het BELvue zelf en doorheen België in de parlementen en de justitiepaleizen.

In deze context zoekt het BELvue externe animatoren (v/m) om het team te versterken.
 
Functie
    

 • Workshops begeleiden over democratie, burgerschap, justitie, geschiedenis, kolonisatie/dekolonisatie, financiële educatie en media (principes, werking, waarden, instellingen) voor klassen vanaf het vijfde leerjaar tot het zevende middelbaar.

 
Voorwaarden

 • Beschikbaar zijn voor minimaal 15 workshops van september 2019 tot mei 2020.

Profiel

 • Belangstelling hebben voor het begeleiden van jongeren
 • In staat zijn groepsgesprekken, debatten, dialogen te begeleiden
 • Aanleg hebben voor teamwerk.
 • Interesse hebben voor het onderwerp (burgerschap, democratie, justitie, financiële educatie, geschiedenis, media).
 • Vaardig zijn in contact met kinderen en adolescenten van alle onderwijstypes (algemeen, technisch en beroepsonderwijs).
 • Creatief zijn en zin hebben voor initiatief.
 • Bereid zijn minimum 1x per jaar onbezoldigd naar een debriefing en brainstorming in Brussel te komen

Aanbod

 • Ongeveer 15 workshops per schooljaar
 • Samenwerking verlengbaar en eventueel uit te breiden tot een hoger aantal workshops per schooljaar.
 • Vergoeding van de reiskosten indien de woonplaats buiten Brussel is, of indien de workshop buiten Brussel plaatsvindt
 • De animator ontvangt een bedrag van 250€/dag of 150€/halve dag. Hij/zij kan onder verschillende statuten werken (zelfstandige, zelfstandige in bijberoep, SMart, …)

Geïnteresseerd? Stuur je kandidatuur (CV en motivatiebrief) voor 31 maart 2019 aan Patrick Pockelé, [email protected] , 02 517 06 20