BELvue museum - pedagogisch dossier | BELvue

BELvue museum - pedagogisch dossier

Scholen

Dit pedagogisch dossier is bedoeld om de leerkrachten te helpen bij het voorbereiden van hun bezoek. Het wil hun een gedetailleerd beeld bieden van het museum en hun ook theoretische inhoud en didactische mogelijkheden bieden in verband met de verschillende thema’s die aan bod komen. Het dossier omvat vier grote delen.

arrow