In beeld: cartoons over de europese houding over vluchtelingen | BELvue

In beeld: cartoons over de europese houding over vluchtelingen

Scholen

Dit dossier, ontworpen voor de leerlingen vanaf het 3de jaar secundair onderwijs, behandelt de thematiek van de vluchtelingen aan de hand van spotprenten. Dit pedagogisch materiaal werd ontwikkeld door het Nederlandse ProDemos (het huis voor democratie en rechtsstaat ) en EduBEL (de educatieve dienst van het BELvue). U kunt het dossier gratis hieronder downloaden.

arrow