BELvue box | BELvue

BELvue box

BELvue box III

Het mobiel museum: herontdek je verleden en deel je verhalen.

Herinneringen vormen een bijzonder belangrijk aandeel van wie we zijn, van onze identiteit. Als we onze herinneringen delen, erover vertellen en ze vergelijken met die van anderen, is dat beslist een bron van plezier en een stimulans tot sociale contacten.

Die vaststelling ligt aan de oorsprong van het project ‘BELvue box’.

Met de geheugenateliers als inspiratie stelt het BELvue museum verscheidene themakoffers vol dagelijkse gebruiksobjecten uit de jaren 40 en 50 ter beschikking van elk geïnteresseerd publiekstype (residenties, culturele centra, scholen...).

Het bekijken en vasthouden van die voorwerpen door senioren is een leuk tijdverdrijf dat het geheugen stimuleert en aanspoort om anekdotes en herinneringen op te rakelen. Door die voorwerpen opnieuw te ontdekken kunnen senioren ook deelnemen aan een nieuwe groepsactiviteit en samen een link leggen tussen hun heden en hun verleden.

Het BELvue museum wil zijn steentje bijdragen tot het welzijn van senioren en voegt er nog een tweede dimensie aan toe: het dagelijkse leven van de Belgen in de kijker stellen, want hun getuigenissen en hun herinneringen zijn onze geschiedenis.

De ‘BELvue boxen’ zijn ook ideaal om generatie-overschrijdende workshops te organiseren. Deze tool bevordert de uitwisselingen tussen senioren en de jongere generaties door ze samen te brengen rond thema’s uit het dagelijkse leven. Ongewijzigde gewoonten ontdekken, evoluties vaststellen en begrijpen, kennis doorgeven: dit vergemakkelijkt de contacten tussen de generaties en de wederzijdse verrijking ervan.

Voorgestelde thema's 

  • Het speelgoed uit onze jeugd
  • Het universum van de school
  • Ons huis (jaren veertig)
  • Hygiëne en kleding
  • Beroepen
  • Een zonnige zondag

Een BELvue box uitlenen

Het uitlenen van een BELvue box gedurende twee weken is gratis. Om een box uit te lenen, gelieve de reservatieformulier in te vullen en per email op [email protected] terug te sturen.

Contact

t: +32 2 545 08 00

Email:  [email protected]

Het BELvue museum staat niet zelf in voor de animatie van de sessies maar kan de gegevens van een animator doorgeven.