De Democratiefabriek | BELvue
Interactieve Tentoonstelling

De Democratiefabriek

Scholen Groepen
 • Scholen
 • Secundair Onderwijs (SO)
 • 3de jaar ASO
 • 3de jaar TSO/BSO
 • 4de jaar ASO
 • 4de jaar TSO/BSO
 • 5de jaar ASO
 • 5de jaar TSO/BSO
 • 6de jaar ASO
 • 6de jaar TSO/BSO
 • 7de jaar TSO/BSO
 • Groepen

Een doe-tentoonstelling over identiteit, diversiteit en actief burgerschap

De Democratiefabriek komt terug in het BELvue vanaf 8 maart t/m 27 mei 2022! 

Jongeren vanaf 14 jaar bezoeken in duo’s de Democratiefabriek, ze krijgen er allerhande opdrachten die hen telkens uitdagen hun eigen ideeën, hun twijfels, opinies en vooroordelen ter discussie te stellen. De interactieve modules schotelen opdrachten en dilemma’s voor over controversiële onderwerpen, over samenleven in diversiteit, over actief burgerschap en over onze democratie. Telkens moeten ze oordelen, een positie innemen en hun mening of ervaring in vraag stellen. Telkens bespreken ze dit met elkaar en krijgen ze korte feedback over hun keuze of het onderwerp. Nadien kunnen ze via een routekaart, waarop ze per oefening scores bijhouden, online een certificaat downloaden, dat hen informeert over hun keuze. 

Het BELvue biedt drie formules aan om de Democratiefabriek te bezoeken: 

Zelfstandig bezoek (1u30)

De jongeren bezoeken de Democratiefabriek zonder animator van BELvue. De leerkracht of groepsverantwoordelijke krijgt de routekaarten aan het onthaal, verdeelt zijn groep in duo’s en kies de ‘route’ en het startnummer voor elk groepje.  

Bezoek & workshop over racisme (3h) 

De jongeren bezoeken de Democratiefabriek in gezelschap van een professionele begeleider. Na het bezoek gaan ze dieper in op concepten als vooroordelen, discriminatie, racisme en vrijheid van meningsuiting. Er wordt voldoende ruimte gelaten voor de dialoog tussen de leerlingen. 

Deze formule is georganiseerd in samenwerking met School zonder racisme.

Bezoek & workshop Discrimin’actie (1 dag)

In de voormiddag worden de jongeren door een professionele animator begeleid. Zij worden geconfronteerd met discriminatie op basis van een willekeurig criterium. Opgelet: deze workshop maakt gebruik van pedagogische manipulatie en confronteert de jongeren met discriminatie. Die methode kan als kwetsend ervaren worden door sommige gevoelige deelnemers. 

In de namiddag bezoeken de jongeren de Democratiefabriek zonder animator van BELvue. De verantwoordelijke van de groep krijgt de routekaarten aan het onthaal, verdeelt de groep in duo’s en kies de ‘route’ en het startnummer voor elk groepje.  

Praktische Info

De Democratiefabriek kan reizen door België! Bent u een stad, gemeente of cultuurcentrum en wenst u de Democratiefabriek te huren? Gelieve dan contact op te nemen met team[email protected] voor verdere informatie.