DIGHIST - Digital Hi-storytelling | BELvue

DIGHIST - Digital Hi-storytelling

Het project DIGHIST (Digital Hi-storytelling) werd opgestart om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de historische en burgerschapseducatie, die door de COVID-19-pandemie nog uitbergroot werden. Vandaag worden jongeren geconfronteerd met uitdagingen zoals het gebrek aan contact met medeleerlingen, cursussen die ongeschikt zijn voor afstandsonderwijs, alsook de noodzaak om de sociale fenomenen die zij waarnemen te begrijpen en te kunnen interpreteren. De rol van leraren geschiedenis en sociale wetenschappen is dus belangrijker dan ooit en wij verheugen ons erop samen een vernieuwende aanpak van het geschiedenis vertellen te ontwikkelen, te testen en te verspreiden! 

Het project wordt geleid door Fundacja Szkoła z Klasą (Polen), Asociación Smilemundo (Spanje) en het BELvue museum (België). 

Loo cyfrowa historia logo smile mundo logo KBF logo Erasmus +